Srečko KOSOVEL

Srečko Kosovel
Kalejdoskop. Izbrane pesmi/Wiersze wybrane

Wybór wierszy: Karolina Bucka Kustec, Iztok Osojnik, Bożena Tokarz
Przełożyła: Karolina Bucka Kustec
Przedmowa: prof. hab. dr Bożena Tokarz, dr Iztok Osojnik
Wydawnictwo: KUD Police Dubove (Słowenia) i Instytut Mikołowski (Polska)
Objętość: 328 stron
Format: 120x190mm
Okładka: miękka
Rok wydania: 2012
ISBN 978-961-92946-7-3 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)
ISBN 978-83-60949-26-9 (Instytut Mikołowski)

Cena: 12€ / 49,90 zł

 

Zamówienia w Polsce na adresie: instytutmik@poczta.onet.pl

Knjigarna Police Dubove (księgarnia internetowa w języku słoweńskim)

 

O KSIĄŻCE

Za pośrednictwem niniejszego wyboru wierszy czytelnik polski ma po raz pierwszy możliwość spotkania się z wybitną osobowością poetycką Srečka Kosovela, słoweńskiego poety zmarłego w wieku 22 lat w 1926 roku. Do tej pory opublikowano w Polsce mniej niż 20 jego wierszy, z czego 15 w antologiach poezji słoweńskiej: dwa powtarzają się (Labodja pesem, O, saj ni smrti) w wyborze i w opracowaniu Mariana Piechala z lat 1967, 1973 oraz w antologii autorskiej Katariny Šalamun-Biedrzyckiej pt. Srebro i mech (Mah in srebro) z 1995 r. Prezentowane wydanie dwujęzyczne powstało z chęci przedstawienia twórczości poety, którą degradująca siła czasu ominęła, chociaż długo pozostawała ona w ukryciu, ciągle aktualnej i różnorodnej, czytanej zarówno historycznie (fakty do których się odnosi), jak i współcześnie; posiadającej walory uniwersalne i lokalne, publicystyczne i filozoficzno-etyczne. Jest wynikiem współpracy słoweńsko-polskiej. W konsekwencji obraz Kosovela stworzyły dwie perspektywy lektury – słoweńska i polska – po to, by zachować względną niezależność twórcy, narażaną w przekładzie na zawłaszczenie przez kulturę przyjmującą; również dlatego, by umożliwić jego poezji podwójne życie w kulturze wyjściowej i w kulturze docelowej przez pryzmat odmiennych doświadczeń miejsca i czasu.

Fenomen Kosovela polega bowiem na tym, że pomimo przynależności do awangardy historycznej, jest bliski współczesnemu odbiorcy ze względu na stawiane przez niego pytania i wątpliwości odnośnie poezji, poety, kondycji ludzkiej, kultury, wartości etycznych i estetycznych.

(Fragment eseju prof. dr Bożeny Tokarz Poeta w świecie rzeczy)

 

O AUTOROWI

Srečko Kosovel (1904-1926) – słoweński poeta, eseista i publicysta, jeden z najwybitniejszych twórców słoweńskich XX wieku. Studiował slawistykę, romanistykę i filozofię na Uniwersytecie w Lublanie. Swoje utwory publikował w wielu czasopismach i recytował na spotkaniach literackich. Zmarł, mając dwadzieścia dwa lata na zapalenie opon mózgowych, zanim zdążył wydać swój debiutancki tomik Zlati čoln (Złota łódź). Większość jego twórczości została wydana pośmiertnie; najbardziej nowatorskie (tzw. konsy i całki) ukazały się dopiero w 1967 r. w redakcji Antona Ocvirka. Wiersze Kosovela wpisując się w awangardowe nurty sztuki, takie jak konstruktywizm, dadaizm, futuryzm oraz surrealizm, wywarły duży wpływ na współczesną sztukę słoweńską, a jego postulat, by człowieczeństwu nadać na powrót rangę najwyższej wartości, nie traci na aktualności.

 

Zajrzij do książki:

SRECKO KOSOVEL_Kalejdoskop-wybor wierszy_fragment.pdf (170,3 kB)

Kosovel_spis tresci-vsebina.pdf (57,7 kB)Bozena Tokarz_Pesnik v svetu stvari_SI.pdf (179 kB)
Bozena Tokarz_Poeta w swiecie rzeczy_PL.pdf (191,8 kB)
Iztok Osojnik_Polityczna prawda poezji ... Kosovela_PL.pdf (231,6 kB)
Osojnik_Politična resnica Kosovelove ... poezije_SI.pdf (163,4 kB)