Teksty słoweńskich gości

 

Srečko KOSOVEL: Kalejdoskop. Izbrane pesmi/Wybrane wiersze (fragment książki)

Iztok OSOJNIK: Spodnie na niebie (fragment książki)

Jani KOVAČIČ (poezja śpiewana)

Alenka JENSTERLE DOLEŽAL (wybrane wiersze)

 

Chcesz kupić książkę?

Zamówienia w Polsce na adresie: instytutmik@poczta.onet.pl

Knjigarna Police Dubove (księgarnia internetowa w języku słoweńskim)